Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Lao động đổ thêm dầu vào ngọn đèn cuộc sống. (C.Mác)

 

22/08/10 02:53:46 PM

 

Home
Giới thiệu
Tài liệu tham khảo
Thảo luận&Tiểu luận
Điểm
Tin tức
Photos
Sách

 

Xin chào các bạn!

Website này phục vụ cho việc học tập môn học Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

Quan điểm "người học là trung tâm" 1

Quan điểm "người học là trung tâm" 2

3 nguyên tắc thiết kế chương tŕnh học

 

LƯU Ư: NẾU SINH VIÊN THẤY KHÔNG BẰNG L̉NG VỚI ĐIỂM THI CUỐI KỲ MÔN NGUYÊN LƯ 2 TH̀ CÓ THỂ GỬI ĐƠN XIN PHÚC TRA VỀ TRUNG TÂM KHẢO THÍ (tầng 1 nhà Hành chính). GỬI CÀNG SỚM CÀNG TỐT V̀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN XIN PHÚC TRA CÓ HẠN!!!

 

 

 

Thông báo: Một số SV cho rằng điểm môn học này quá thấp!!! Tôi đề nghị các bạn gửi tất cả cảm nhận + đánh giá + đề xuất đổi mới giảng dạy về email daihua@hua.edu.vn. Tôi sẽ lắng nghe và thay đổi để K55 có điều kiện học tốt hơn (những điều tôi thực hiện trong kỳ vừa rồi là do tiếp thu đóng góp của sinh viên K52, K53 từ các năm trước!). Khuyến khích các SV đóng góp cho các khóa SV sau!!!

 

Thông báo: Các nhóm gửi ảnh tới daihua@hua.edu.vn, ghi chú rơ về nhóm + thông tin về ảnh! --> Xem ảnh thôi!!!

 

Mới: Nhận xét về bài kiểm tra lần 1 và 2 của các lớp K54.

 

Mới: Bảng điểm các lớp K54. Lưu ư: sinh viên gửi thắc mắc về điểm đến daihua@hua.edu.vn hoặc gọi điện đến 0904838358. Đến thứ 2, 7/6/2010, mọi thắc mắc không có hiệu lực v́ giáo viên sẽ nộp bảng điểm cho Pḥng Đào tạo vào ngày đó!

 

Bài viết về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

 

 

 

 

 

Thông báo:

 

 

 
 


 

 

 

 Hướng dẫn sử dụng website

1. Vào mục Tài liệu tham khảo để lấy các thông tin: Handouts, Nội dung tự đọc, tài liệu đọc.

2. Vào mục Thảo luận&Tiểu luận để biết câu hỏi thảo luận, vấn đề thảo luận, chủ đề viết tiểu luận.

3. Vào mục Điểm để biết cách tính điểm, điểm chuyên cần, điểm kiểm tra của sinh viên.

Ngoài ra, các bạn có thể vào mục Tin tức để xem tin tức mới nhất trong ngày (cập nhật từ Vietnamnet và Vnexpress)

Mục Photos chứa ảnh của các lớp đă học môn Những nguyên lư cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

Home | Giới thiệu | Tài liệu tham khảo | Thảo luận&Tiểu luận | Điểm | Tin tức | Photos | Sách

Lần cập nhật gần nhất 22/08/10

 

free counters

free html visitor counterslượt truy cập

Goodle Analytics